1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Vakuumgivare
  5. För höga temperaturer i processapplikationer

Vakuumgivare - för höga temperaturer i processapplikationer

  • Kan användas i temperaturintervall från –25 till 200 C
  • Membrantätning med integrerad klämma med membran av rostfritt stål
  • Alla delar som blir blöta är tillverkade av rostfritt stål
  • Minskad kabeldragningskomplexitet tack vare strömloop med två ledningar
  • Fabrikskalibreringscertifikat medföljer


Användning inom processteknik och höga temperaturer

Tryckgivare av serien PI22/PI23 är konstruerade för höga temperaturer inom livsmedels- och dryckesindustrin som bland annat i UHT-anläggningar (Ultra High Temperature).
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och från alla sidor underlättar driftsättning, underhåll och drift.
Givarna kan inte bara anslutas som 3- eller 4-ledare, utan även som 2-ledare i en strömkrets. Detta gör att mindre kabeldragning krävs i nya anläggningar och det underlättar även bytet vid befintliga 2-ledarförbindelser.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.