1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare
  5. Givare för flushmontage med display, för EX-klassade områden

Tryckgivare - givare för flushmontage med display, för EX-klassade områden

  • Två kopplingsutgångar, varav en kan konfigureras som analog utgång
  • Hygienisk, plan design
  • Hög total noggrannhet och elektronisk temperaturkompensering
  • Nollpunkt och spann är justerbart
  • För applikationer i Ex-klassade områden


Frontfogade givare med display för explosionsfarliga områden

Den frontfogade tryckgivaren i PI-serien har ett metallhölje i rostfritt stål och används inom explosionsfarliga områden och inom processtekniken. De används främst för hydrostatisk nivåmätning i containrar och tankar.
Enheterna har en kopplingsutgång som kan programmeras som Slutande eller Brytande och de har en skaleringsbar analogutgång för visning av mätvärden.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. En display med bra bildkvalitet kombinerat med en intuitiv användbarhet möjliggör en snabb och bekväm drifttagning. Mätvärdenas höga repeternoggrannhet och den låga kurvavvikelsen säkerställer en god långsiktig stabilitet.