1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare
  5. För homogeniseringsprocesser

Tryckgivare - för homogeniseringsprocesser

  • Lämplig för användning i homogeniseringsprocesser
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • Analog utgång och kopplingsutgång för larmfunktion
  • Integrerad, tydligt läsbar display
  • Långsiktig stabilitet tack vare keramik mätcell


Användning i homogenisatorer

Tryckgivare i PY9-serien används för noggrann övervakning inom homogeniseringsprocesser.
Homogenisatorer används för att blanda två vätskor till en emulsion eller för att fördela fasta ämnen jämt i en vätska. Inom mejeriindustrin pressas mjölken i homogenisatoren under mycket högt tryck genom en sil med en mycket liten öppning. Då blandas mjölkens beståndsdelar bättre med varandra.
Givarna går att använda inom användningsområden med höga tryck och de har en hög tillåten övertryckhållfasthet. De har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. En display med bra bildkvalitet kombinerat med en intuitiv användbarhet möjliggör en snabb och bekväm drifttagning.
Enheterna har en processanslutning som oftast används i homogenisatorer.