You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare / Vakuumgivare
  5. Uppläggningskontroll

Tryckgivare / Vakuumgivare - cirkulationsövervakning

  • Justering till det nödvändiga öppningsvärdet med det mekaniska inställningsreglaget
  • Hög långsiktig stabilitet
  • Användning med lågt försörjningstryck
  • Två kopplingspunkter: Fin/grov-detektering och ytterligare funktionskontroll
  • Kontaktfri mätning i mikrometerområdet

Tryckgivare / Vakuumgivare - cirkulationsövervakning


Uppläggningskontroll

Givaren med uppläggningskontroll PS7570 kontrollerar tillförlitligt om ett arbetsstycke ligger plant innan bearbetningen eller fastspänningen.
I verktygmaskiner och fleroperationsmaskiner kan det bli nödvändigt att kontrollera arbetsstyckets läge eller arbetsstyckesbärare eller arbetsstycket arbetsställningen kan kontrolleras.
Givaren arbetar enligt principen för pneumatisk mottrycksmätning. Den mäter skillnaden mellan det dynamiska mottrycket och mottryckmunstyckena och det inställda referenstrycket. Systemet kontrollerar om även de minsta avstånden inom µm-området hålls eller överskrids. Referenstrycket ställs in reproducerbart genom att helt enkelt vrida på bländarskivan. Den bra synliga 4-siffriga lysdiod-displayen och den enkla menystrukturen underlättar justering, drifttagningen och underhållet.