1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare
  5. Tryckvakter för filterövervakning

Tryckgivare - tryckvakter för filterövervakning

  • Utvärdering av externa spännings- eller strömvärden
  • Kontinuerlig jämförelse av inställt/verkligt värde direkt i givaren
  • Automatisk justering av kopplingspunkten
  • Tydligt synlig LED-display
  • Effektiv differentialtrycksmätning


Tryckkontakt för filterövervakning

Tryckgivaren PNI har en analog ingång och används tillsammans med en extern trycktransmitter för detektering av försmutsning av filter. Dessutom används givaren ofta som uppläggningskontroll i verktygsmaskiner. Givaren säkerställer en tillförlitlig mätning av tryckskillnad även om mätpunkterna befinner sig långt bort ifrån varandra och bidrar på så vis till att mindre kabeldragning krävs.
Tryckgivarens två fritt konfigurerbara kopplingsutgångar kan spåras kontinuerligt genom en analog ingångssignal. På displayen med god bildkvalitet går det att välja om ingångstrycket, utgångstrycket eller tryckskillnaden ska visas.