1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare

Processgivare

Processgivare

Överallt där man använder vätskor, luft eller gaser inom industriell processteknik använder man även processgivare mätning och detektering av tryck temperatur flöde och nivå.
Tryckgivare används på ett tillförlitligt sätt för att detektera både oljans systemtryck i hydrauliken och det hydrostatiska trycket i tankar och containrar inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Flödesgivare används för att övervaka kylnings- och smörjmedelsförsörjningen till maskiner, aggregat och industriugnar eller ventilation av anläggningar och byggnader. Elektroniska nivågivare detekterer nivåhöjder på vätskor eller bulkmaterial i containrar, tankar och silos på ett tillförlitligt sätt.
Temperaturgivare används för att säkerställa att en produkt har rätt temperatur inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I verktygsmaskiner och inom bilindustrin är temperaturer eller temperaturskillnader på drivenheter eller motorer en viktig indikator på maskinens tillstånd. Inom stål-, metall- och glasindustrin tjänar övervakningen av kylkretsars temperaturer som skydd för överhettning av maskiner.
Ventiler används till dosering och styrning av vätskor, luft och gaser. Dubbla induktiva givare tjänar till tillförlitlig återkoppling från pneumatiska vriddons och venilklaffars positioner. Ventilgivarna detekterar positioner för ventiler med linjära drivenheter.