You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work

AS-gränssnitt för Safety at Work

AS-gränssnitt är ett enkelt och ekonomiskt ledarförbindelse-system för den första nivån i industriell kommunikation. Ett AS-gränssnitt-nätverk består av en styrenhet, en så kallad master, moduler för signalbehandling och de givare och ställdon som är anslutna till denna.
Säkerhetsinriktade komponenter kan enkelt integreras med AS-gränssnitt Safety at Work till ett AS-i nätverk. Signaler från standardutrustningar och från säkra komponenter överföras i en gemensam ledning.
Den felsäkra AS-i PLC är certifierat för säkerhetsrelaterad användning upp till SIL3, PL e.
AS-i säkerhetsmonitorer används i AS-i-system för övervakning av skyddsanordningar. Den övervakar de kodsekvenser i AS-i nätverket som ska överföras. Vid avvikelser i meddelanden eller timeout sätter monitorn anläggningen i ett säkert tillstånd.
Säkra AS-i-moduler detekterar säkerhetsrelevanta kopplingstillstånd som till exempel vid 1- eller 2-kanaliga NÖDSTOPP-knappar, positionsbrytare eller dörrkontakter. Med den säkra ingångsmodulen kan komponenter som tar hand om säkerheten anslutas till AS-i-systemet utan integrerade AS-i-gränssnitt.