You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Säkerhetsrelän
  5. Säker underhastighetsövervakning

Säkerhetsrelän - Säker övervakning av låg hastighet

  • Enkel parameterinställning via vridreglage
  • Många olika kamskivor kan användas
  • Övervakningsfunktionerna kan slås på och av
  • Tillförlitlig drift vid extrema omgivande temperaturer ner till –40 C
  • Smalt hölje

Säkerhetsrelän - Säker övervakning av låg hastighet

Säker övervakning av varvtalsunderskridning

Varvtalsvakten i DU-serien används till säkerhetsrelaterad övervakning av minvarvtals-övervakning. Den tar emot pulser från de anslutna givarna som används som impulsgivare vid ingångarna och beräknar därav den resulterande frekvensen. Genom en konstant jämförelse av ingångsfrekvensen (ärvärde) och kopplingspunkten
(börvärde) identifierar enheten om det inställda varvtalet underskrids. Via vridknappar kan det minsta varvtalet ställas in på ett enkelt och intuitivt sätt.
För tillstånds- och felvisning finns förutom reläer även transistorutgångar.
Dessa vakter används till exempel i industriugnars ventilationssystem och i lackeringsanläggningars ventilationssystem inom fordonsindustrin.