You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Ljusbommar
  5. Aktivt/passivt system

Ljusbommar - aktivt/passivt system

  • Ensidigt kablage då sändare och mottagare är integrerat i ett hölje
  • Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar
  • Enkel kabeldragning och programmering
  • Standardiserad anslutning via 8-polig M12-kontakt

Ljusbommar - aktivt/passivt system


Aktiv-/passivsystem

Säkerhetsljusbommarna i OY-serien med aktiv-/passivsystem används för skydd i riskområden och för skydd av personer. I det aktiva elementets hölje finns sändare och mottagare integrerade. Det passiva elementet innehåller reflektorspegeln. Den elektriska anslutningen ligger i det aktiva elementet. Så minskas besväret med ledarförbindelserna avsevärt.
Beroende på skyddsfältets höjd finns ljusbommarna med 2-, 3- eller 4 strålar.
Säkerhetsljusbommarna är optoelektronisk skyddsanordningar bestående av sändare och mottagare. De motsvarar säkerhetstekniska kraven enligt Typ 4 / SIL 3.
Typiska användningsområden är åtkomsbegränsning och riskzonsövervakning vid robotceller och produktionslinjer.