You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Felsäkra induktiva givare
  5. Felsäkra induktiva givare

Felsäkra induktiva givare

  • Certifikat enligt IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 och IEC 61508
  • Säkerställer användarens och maskinens säkerhet
  • Inget speciellt ställdon för elektroniska fail-safe-givare behövs
  • Anslutning av givarna till safety plc eller säker AS-i-modul

Felsäkra induktiva givare

Induktiva säkerhetsgivare

Säkerhetstekniken inom automation är delansvarig för ett säkert samspelet mellan människa och maskin. En viktig del av en säkerhetsanordning för personer och maskiner är säkerhetsgivarna med sina säkerhetsfunktioner. Principen och därmed även fördelarna med induktiva givare kan utnyttjas för säkerhet inom användningen. Den direkta detekteringen av metall löser många tillämpningar. Magnetiska eller mekaniska motstycken behöver inte vara med i planen för konstruktionen. De slitagefria funktionen (eftersom den arbetar beröringsfritt) och en hög kapslingsklass garanterar en hög maskintillgänglighet.

Det ställs inga speciella krav på anslutningar med honkontakt som till exempel avskärmning, på kabeldosan, tvinnade ledningar, åtskiljd kablering på anslutningar med honkontakt. Givaren ansluts direkt med vanliga, icke-avskärmade, 4-poliga anslutningsledningar till befintliga PLC-komponenter och logikmoduler. Givarnas ingångs- och utgångssignaler motsvarar DIN EN 61131-2. De är därmed fullt kompatibla med en PLCs in- och utgångar. Anslutningen till ifm-utvärderingsreläer, bussystemet AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety eller PLC-komponenter och logikmoduler är lika enkel. För utrustningar med dynamisk pulsförfrågan krävs motsvarande mjukvarukomponenter. Säkerhetsgivarna med 2 x PNP-utgångar kan anslutas till godkända utvärderingsenheter med två kanaler utan korskopplingsdetektering som är lämpade för positiv koppling och beröringsfri skyddsutrustning (ESPE). Utvärderingsenheterna från ifm electronic möjliggör dessutom, utan extra kostnad, funktionaliteter som beredningsdrift eller anslutning av kommandoutrustning för NÖD-STOPP enligt DIN EN 60947-5-1.

För att säkerhetsgivaren ska fungera krävs ingen magnet eller en kodad flagga. Den induktiva säkerhetsgivaren detekterar metaller och arbetar med en frigivningszon som övervakas både rumsligt och tidsmässigt.