1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik

Maskindirektiver kräver att det inte får utgå några risker från maskiner. Eftersom det inte finns någon nollrisk gäller det att uppnå en godtagbar kvarstående risk. Om säkerheten beror på styrsystem ska deras konstruktion minimera funktionsfel.
Säkerhetsteknik i automation minskar risken för skador på människor och maskiner.
ifm-sortimentet har ett brett utbud av säkra produkter: beröringsfri skyddsutrustning (ESPE), dörrkontakter, knappar och styrsystem.
Till skillnad från konventionella säkerhetsbrytare detekterar de induktiva säkerhetsgivarna metall direkt utan behov av ett särskild motstycke.
Säkerhetsljusridåer och -bommar används överallt där riskzoner måste säkras på ett tillförlitligt sätt. De är optoelektronisk skyddsanordningar bestående av sändare och mottagare. De motsvarar säkerhetstekniska kraven enligt typ 2 / SIL 2 eller Typ 4 / SIL 3.
AS-i dörrkontakter med stängning gör att rörliga skyddsanordningar som till exempel skyddsgaller, skyddsdörrar och andra täckningar hålls stängda så länge ett farligt läge består.
De säkra NÖD-STOPP-knapparna och andra skyddsbrytare tjänar till att tvinga en maskin eller anläggning till stopp eller stillastående i en farlig situation.
ifm-säkerhetsgivare och -kontrollelement går att ansluta till valfri säkerhetsutvärdering, det vill säga till säkerhetsreläer, programmeringsbara logikmoduler eller säkra PLC.
Säkerhetsinriktade komponenter kan enkelt integreras med AS-gränssnitt Safety at Work till ett AS-i nätverk. Signaler från standardutrustningar och från säkra komponenter överföras i en gemensam ledning.
Dessutom finns det en programmeringsbar 32-Bit-SafetyController med hög prestanda för direkt installation i fordon och mobila arbetsmaskiner.