1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Belysningar

Belysningar

  • Belysningsenheter för kontur och positionskontroll
  • Extern LED belysning för objektidentifiering
  • Permanent ljus eller pulsdrift
  • Versioner med vitt ljus, rött ljus och infrarött
  • Kompakt och robust hölje

Belysning

Belysningselementen skapar ett mycket homogent ljusfält med synligt rött eller osynligt infrarött ljus och de finns tillgängliga i tre olika storlekar. De används främst i kombination med objektdetekterings- och objektinspektionsgivare för kontur- och positionsdetektering. Tilläggsbelysning med lysdioder skapar ett homogent ljusfält – med en nästan skuggfri belysning av föremålet om det önskas eller med markering av ytegenskaper synliga koder, repor eller präglingar.
Monteringstillbehöret som finns tillgängligt som tillval och det beprövade ifm-monteringssystemet underlättar justeringen av de olika tilläggsbelysningarna.