You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Visiongivare
  5. Mjukvara för 1D/2D kodläsare

Vision givare - Programvara för 1D/2D kodläsare

  • Användarvänligt skapande och administration av applikationsspecifika konfigurationer
  • Läge för realtidsövervakning för inställnings- och serviceändamål
  • Lagring och distribution av servicerapporter
  • Applikationsanalys via servicerapport

Vision givare - Programvara för 1D/2D kodläsare


Operativsystem för kodläsare 1D/2D

Operativsystemet för Mulitkodläsaren O2I skiljer mellan driftlägena ”Konfiguration”, ”Monitor” och ”Servicerapport”. Uppläggningen, administrationen och inställning av parametrar av en ny konfiguration sker i driftläget ”Konfiguration”. Enheten kan spara upp till 32 konfigurationsfiler (=parameteruppsättningar). En konfiguration innehåller alla relevanta parametrar som gör att enheten kan genomföra läsnings-/verifieringsdriften.
I monitor-läget övervakas enhetens drift. För varje trigger överförs den tagna bilden till användarprogrammet och visas och utvärderas sedan. Det tillhörande läs-/verifieringsresultatet, utvärderingen av kodkvaliteten och den statistiska informationen visas i resultatrutan.
De läs-/verifieringsresultaten som har uppnåtts i monitor-läget kan sparas lokalt som utvärderingslogga. Servicerapporten lagrar också enhetens konfiguration, utvärderingsstatistiken (bra/dåliga avläsningar) och de senaste läs-/verifieringsresultaten med bild.