You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Visiongivare
  5. Monteringsset och fastsättningsdelar

Vision givare - Monteringsset

  • Användarvänlig parameterinställning via driftprogramvara
  • Enkla fästsystem för stavmontering
  • Skyddsrutor för tillförlitligt skydd av linsen
  • Anslutningskablar/korskopplingskablar

Vision givare - Monteringsset


Monteringssats och fastsättningselement

ifm erbjuder ett fullständigt komponentsystem med lättanvända monteringssatser som underlättar monteringen av visiongivare och belysningselement. Lösningarna innehåller en fastspänningscylinder som skruvas fast med endast en skruv och som håller givaren i position på ett säkert sätt och samtidigt möjliggör fri rörlighet längs med alla axlar.
Komponenterna som används vid monteringen är beroende av givaren men fastspänningscylindrarna kan monteras på tre olika sätt: vid rundprofiler och stänger, på ytor och aluminiumprofiler som är vanliga inom industriverksamhet.