You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Visiongivare
  5. Kodläsare 1D/2D

Vision givare - 1D/2D kodläsare

  • Lägesoberoende läsning av 1D- och 2D-koder
  • Igenkänning av fler än 20 olika kodtyper
  • Integrerat kodkomparatorsystem i givaren
  • Justerbar via integrerad laserpekare
  • Segmenterbar belysning för applikationer med problematiska ytor

Vision givare - 1D/2D kodläsare


Kodläsare 1D/2D

Användningsområden för kodläsare 1D/2D sträcker sig från produktspårning, produktstyrning till produktidentifiering.
Givaren känner igen 1D- och 2D-koder oavsett kodens roteringsläge till givaren. Även skadade eller smutsiga koder identifieras tillförlitligt, även om upp till en fjärdedel av informationen är förstört. Dessutom löser den textinläsningsuppgifter (OCR) till exempel för produktidentifikation med hjälp av typskylter eller serienummer.