You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell bildbehandling
  4. Visiongivare
  5. Objektgranskning

Vision givare - Objektgranskning

  • För många olika inspektionsuppgifter inom industrin
  • Fristående enhet med integrerad belysning
  • Kompakt och robust hölje
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • Kraftfullt Ethernet-gränssnitt för dataöverföring

Vision givare - Objektgranskning

Objektinspektion

Objekinspektionsgivaren O2V används för föremåls-, fullständighets-,positions-, storleks- och kvalitetskontroll samt för sorteringsuppgifter. Den lämpar sig för en perfekt användning med varierarande objektsformer, -storlekar eller -färgvärden.
Givaren undersöker ett granskningsföremål på dess fullständighet, formavvikelser eller färgförändringar. För detta detekterar enheten en gråskalig bild av granskningsföremålet med hjälp av ett förfarande med infallande eller genomfallande ljus. Med hjälp av ljusvärdena som har mätts skiljer givaren mellan föremålet som ska granskas och bakgrunden. Enheten jämför den tagna bilden med en eller flera referensmodeller.