1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell bildbehandling

Industriell bildbehandling

Industriell bildbehandling

Inom automationstekniken är visiongivare en fast beståndsdel av monterings-, tillverknings- och kvalitetskontrollen. Visiongivare kombinera belysning, optik, kamera-chip, utvärdering och processanslutningar för integrering i den överordnade styrenheten i ett robust och industridugligt hölje.
Objektdetekteringsgivaren O2D med rotationslägesoberoende konturdetektering löser uppgifter som förekomst-, positions- och kvalitetskontroll, sorterings- och räkningsuppgifter. Den lämpar sig perfekt för användning med återkommande och fasta objektkonturer.
Objekinspektionsgivaren O2V används för föremåls-, fullständighets-,positions-, storleks- och kvalitetskontroll samt för sorteringsuppgifter. Den används främst inom tillämpningar med varierarande objektsformer, -storlekar eller -färgvärden.
Användningsområden för Multicode läsaren O2I sträcker sig från produktspårning, produktstyrning till produktidentifiering. Givaren känner igen 1D- och 2D-koder oavsett kodens roteringsläge till givaren.
3D-kameror detekterar områden och föremål på en blick i dess rumsliga dimensioner. Den mäter avståndet mellan givaren och nästa yta punkt för punkt enligt principen för ljusets förflyttningshastighet. Användningsområden kan vara inom förpacknings-, lagrings- och matningstekniken, inom flygplatslogistiken, som krockskydd, inom robotik och inom rums- och personövervakning.
Belysningselementen skapar ett homogent ljusfält med synligt rött eller osynligt infrarött ljus – med en nästan skuggfri belysning av föremålet om det önskas eller med markering av ytegenskaper synliga koder, repor eller präglingar.