You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för pulsutvärdering
  5. Utvärderingsenheter för nivåövervakning

Pulsutvärderingssystem - Utvärderingsenheter för nivåövervakning

  • Integrerad övervakning av flöde, temperatur och kablage
  • Justerbara kopplingsutgångar för övervakning av flöde och temperatur
  • Tydligt synlig LED-flerfärgsdisplay för stapeldiagram
  • Signalutmatning via potentialfria reläkontakter
  • Anslutningsalternativ: Isoleringsförskjutning/insticksskruvanslutningar och klämplintar

Pulsutvärderingssystem - Utvärderingsenheter för nivåövervakning


Utvärderingsenheter för flödesövervakning

Inom användningar där det inte är möjligt att använda en flödesgivare med inbyggd utvärdering, används i stället givare tillsammans med utvärderingsenheter. Det gör man till exempel inom explosionsfarliga områden, om monteringsutrymmet är mycket trångt eller vid fjärrvisning.
I sortimentet ingår utvärderingsenheter för montering i kopplingsskåp och montering på plats. Beroende på vilken enhet kan flödet, temperaturen och/eller kabelbrott övervakas. All utrustning visar flödet via en förloppsindikator med lysdioder.
Utvärderingssystemen för montering på plats är anslutna via M12-stickkontakter direkt vid mätpunkten med flödesgivare.
Givarna och utvärderingselektroniken har konstruerats för och är tillåtna enligt gällande föreskrifter för användning inom explosionsfarliga områden.