You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för pulsutvärdering
  5. Säker underhastighetsövervakning

Pulsutvärderingssystem - Säker underhastighetsövervakning

Pulsutvärderingssystem - Säker underhastighetsövervakning

Säker övervakning av varvtalsunderskridning

Varvtalsvakten i DU-serien används till säkerhetsrelaterad övervakning av minvarvtals-övervakning. Den tar emot pulser från de anslutna givarna som används som impulsgivare vid ingångarna och beräknar därav den resulterande frekvensen. Genom en konstant jämförelse av ingångsfrekvensen (ärvärde) och kopplingspunkten
(börvärde) identifierar enheten om det inställda varvtalet underskrids. Via vridknappar kan det minsta varvtalet ställas in på ett enkelt och intuitivt sätt.
För tillstånds- och felvisning finns förutom reläer även transistorutgångar.
Dessa vakter används till exempel i industriugnars ventilationssystem och i lackeringsanläggningars ventilationssystem inom fordonsindustrin.