You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för signalkonvertering
  5. Frekvens till strömkonverterare

System för signalkonvertering - Frekvens till strömkonverterare

  • Frekvensproportionell ström- eller spänningsutmatning
  • Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
  • Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display
  • Stort driftstemperaturintervall

System för signalkonvertering - Frekvens till strömkonverterare


Frekvensomvandlare

Fjärrdisplayer och bearbetning av aktuella processvärden är väsentliga inom industriella processer. Å ena sidan för att ha en översikt över viktiga processvärden, men å andra sidan även för att kunna genomföra en snabb felanalys i händelse av störning. Displayer med analogingång visar faktiska värden enligt förinställda fysiska enheter. Displayer med kopplingsutgång meddelar att gränsvärden har uppnåtts eller överskridits.