You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för signalkonvertering
  5. Pulsförlängning

System för signalkonvertering - Pulsförlängning

  • Tillhandahållande av signaler för långsam plc
  • Tillförlitlig bearbetning av mycket korta inmatningspulser
  • Snabb och tidsbesparande montering på skena

System för signalkonvertering - Pulsförlängning

Pulsförlängning

I maskiner och anläggning krävs ofta en övervakning och utvärdering av pulsfrekvenser. För att utvärdera signalerna måste de först bearbetas i ett styrsystem. ifm-sortimentet omfattar pulsdelare, pulsförlängare, frekvensomvandlare och enheter för påslagnings- och avstängningsfördröjning av signaler.
Alla enheter kan installeras bekvämt på en monteringsskena.