You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för signalkonvertering

System för signalkonvertering

System för signalomvandling

I maskiner och anläggning krävs ofta en övervakning och utvärdering av pulsfrekvenser. För att utvärdera signalerna måste de först bearbetas i ett styrsystem. ifm-sortimentet omfattar pulsdelare, pulsförlängare, frekvensomvandlare och enheter för påslagnings- och avstängningsfördröjning av signaler.
Alla enheter kan installeras bekvämt på en monteringsskena.