You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för utvärdering av standardsignaler
  5. 2-kanaligt gränsvärdesrelä

System för utvärdering av standardsignaler - 2-kanals reläer

  • Två analoga strömingångar
  • Övervakning av två gränsvärden med separata utgångsreläer
  • Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display
  • Stort driftstemperaturintervall

System för utvärdering av standardsignaler - 2-kanals reläer


2-kanaligt slutsteg

Gränsvärdesövervakning av flöde, tryck, temperatur eller av nivå är en viktig förutsättning inom många industriella processer för tillförlitlig drift av anläggningar och maskiner. I alla oljekylda motorer, pumpar och drivenheter används övervakningen av temperaturskillnaden mellan fram- och tillbakatransport till att upptäcka slitage i tid. Övervakningen av tryckskillnaden på filter påvisar filtrets försmutsningsgrad.
Slutstegen går att programmera och tjänar till utvärdering av analoga standardsignaler som överförs från givare eller sändare.
Omfattande parametermöjligheter tillåter en optimal anpassning till respektive användningsområde.