1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för utvärdering av standardsignaler

System för utvärdering av standardsignaler

  • Tillförlitlig utvärdering av analoga signaler
  • Displayer för att visualisera faktiska värden
  • Kopplingsutgång för att tillförlitligt övervaka gränsvärden

System för utvärdering av standardsignaler

Visning och detektering av analoga standardsignaler är en viktig förutsättning inom många industriella processer för tillförlitlig drift av anläggningar och maskiner.
Slutsteg och displayer med analogingång används för visning av faktiska värden. Kopplingsutgångar meddelar att gränsvärden har uppnåtts eller överskridits.