1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Pulsgivare
  5. Inkrementella pulsgivare utan display

Inkrementella pulsgivare utan display

  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Versioner som solid axel med klämma/synkrofläns eller som ihålig axel
  • Upplösning 2 till 10 000 pulser
  • Kabelingång för axiell och radiell användning


Inkrementella rotationsgivare

Inkrementella rotationsgivare avger ett exakt definierat antal pulser per rotation. Detta är ett mått för den tillryggalagda vinkeln eller sträckan. På grund av fasförskjutningen av de båda signalerna A och B med 90° är det möjligt att utvärdera rotationsriktningen.