You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Pulsgivare

Pulsgivare

Rotationsgivare

I produktionsprocesser, i mobila arbetsmaskiner och inom området för förnybar energi har rotationsgivare visat sig vara tillförlitliga mätinstrument när mycket exakt positionering måste göras. De omvandlar roterande rörelse till digitala signaler. Rotationsgivare arbetar med hjälp av slitagefri optoelektronisk eller magnetisk avsökning. Dessutom har de en pulsskiva eller en rörlig magnetbärare som är fast förbunden med axeln.
Man skiljer mellan inkrementell och absoluta rotationsgivare.
Inkrementella rotationsgivare avger ett exakt definierat antal pulser per rotation. Detta är ett mått för den tillryggalagda vinkeln eller sträckan.
Absoluta rotationsgivare, även kallade vinkelkodare tilldelar varje vinkelposition ett unikt värde även över flera varv.