You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning

Givare för rörelseövervakning

Givare för rörelseövervakning

I många industriella tillämpningar måste drivenheter övervakas för varvtal eller stillastående, hastighet, frekvenser, varvtal, vägar, vinklar eller positioner måste bestämmas och aktuella processvärden visas, bearbetas och överförs.
Inom fordons- och livsmedelsindustrin eller i stålverk och gruvor är det möjligt att detektera drivenheters stillastående, överskridning eller underskridning av varvtal samt skador på tranporteringsbandens remmar på ett tillförlitligt sätt, med hjälp av varvtalsgivare. I mobila maskiner som till exempel gaffeltruckar används varvtalsgivare.
Rotationsgivare har etablerats som tillförlitliga mätinstrument för exakt positionerings- och vägmätningsuppgifter inom matningstekniken och träindustrin.
Varvtalsvakter tillåter en skräddarsydd övervakning av långsamma och snabba varvtal och komplicerad krypnings- eller riktningsövervakning.
Multifunktionella displayer visar faktiska värden och meddelar dessutom att gränsvärden har nåtts eller har överskridits eller att varvtal, hastigheter, stycktal eller förloppstider räknas eller visas.