1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Ventilsvar för sätesventiler och ställdon

Ventilsvar för sätesventiler och ställdon

  • Induktiv dubbelgivare för tryckluftsställdon och ventiler
  • Konstruerad för enkel inpassning till vanliga ställdon baserat på VDI / VDE 3845
  • Snabb och enkel installation av AS-i-dubbelgivaren
  • Positionsfeedback för ventiler med stigande spindel med upp till 80 mm slag
  • Tillförlitlig permanent ventilövervakning
2