1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Handsensorer
  5. Bakgrundsbelyst tryckknapp typ M22

Bakgrundsbelyst tryckknapp typ M22

  • Slitagefri och underhållsfri tack vare koppling utan mekaniskt tryck
  • Dynamisk princip för att blockera manipulationsförsök
  • Enkel installation i hölje med Ø22,5 mm borrhål
  • Förinställd utvärderingsprincip, statisk eller dynamisk


Belyst tryckknapp i M22-serien

Kapacitiva handgivare används som start eller stopp-knappar eller bekräftelseknappar vid maskiner och för öppning och stängning av portar. Till skillnad från mekaniska brytare utsätts inte givarna för slitage. Dynamiskt avkännande handgivare detekterar redan när en människas hand kommer i närheten och avskärmar störningar som vatten, isskikt eller främmande föremål i största möjliga mån. De går att aktivera med engångs- eller arbetshandskar. Statiskt avkännande givare känner igen händer och föremål även genom glas, så länge den aktiva ytan är fuktig. Det ger skydd mot vandalism. Givare med bistabil verkan kan aktiveras genom en kort berörning och avaktiveras igen genom att på nytt röra den. Höljet med kapslingsklass IP 69 är tålig mot oljor och dessutom slag- och reptålig. Lysdioder som lyser starkt ger en visuell signal när givaren aktiveras. Gröna lysdioder som används för att signalisera maskiners och anläggningars tillstånd går att styra separat.

Givaren kan monteras i alla höljen med ett Ø 22,5 mm borrhål.