You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Handsensorer
  5. Alla touchgivare

Alla touchgivare

  • Robust alternativ till mekaniska tryckknappar
  • Slitagefri och underhållsfri tack vare koppling utan mekaniskt tryck
  • Aktivering med finger eller hand
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Dynamisk, statisk eller bistabil funktionsprincip

Alla touchgivare


Fullständigt sortiment

Kapacitiva handgivare används som start eller stopp-knappar eller bekräftelseknappar vid maskiner och för öppning och stängning av portar. Till skillnad från mekaniska brytare utsätts inte givarna för slitage.
Man skiljer mellan dynamiska, statiska och bi-stabila principer.
Dynamiskt avkännande handgivare detekterar redan när en människas hand kommer i närheten och avskärmar störningar som vatten, isskikt eller främmande föremål i största möjliga mån. De går att aktivera med engångs- eller arbetshandskar.

Statiskt avkännande givare känner igen händer och föremål även genom glas, så länge den aktiva ytan är fuktig. Det ger skydd mot vandalism.
Givare med bistabil verkan kan aktiveras genom en kort berörning och avaktiveras igen genom att på nytt röra den. Höljet är tålig mot oljor och dessutom slag- och reptålig.
Lysdioder som lyser starkt ger en visuell signal när givaren aktiveras.