1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller för speciella användningsområden
  5. Kontaktlös nivådetektering

Fotoceller för speciella applikationer - kontaktlös nivådetektering

  • Tillförlitlig optisk nivåmätning med lång räckvidd upp till 9,8 m
  • Skalbart mätintervall och fönsterfunktion
  • Två kopplingsutgångar, varav en kan konfigureras som analog utgång
  • Stort utbud av fästen


Beröringsfri nivådetektering

Den optoelektroniska nivågivaren O1D detekterar beröringsfritt nivåer av bulkmaterial och icke-transparenta vätskor på grundval av ”time-of-flight”-mätning inom PMD-teknologin (PMD = Photo-Mix-Detektor).

Tack vare den långa räckvidden går det att montera givaren på säkert avstånd till materialet som ska detekteras.

Inställningen av parametrar, kopplingsfunktionen och referensnivån sker komfortabelt med knapparna och displayen direkt på enheten.