You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller för speciella användningsområden

Fotoceller för speciella användningsområden

Optoelektroniska givare för särskild användning

I industriella processer med en hög grad av automatisering är färgen ofta ett urvalskriterium för detektering, sortering eller kontroll av olika varor. Både produktens färg, men även förpackningarna, etiketterna eller påskrifter går att detektera exakt med hjälp av elektroniska färggivare.

Med kontrastgivare går det att detektera särskilt platta föremål på en enkelt och tillförlitligt sätt.

Givare för detektering av transparenta föremål består av retroreflexer med polariserande filter och en mycket tunn trippelreflektor. Glas, folie, PET-flaskor och transparenta förpackningar kan detekteras på ett tillförlitligt sätt. Detta gör det möjligt att räkna flaskor och glas eller att övervaka folier för revor.

Optoelektroniska nivågivare detekterar beröringsfritt nivåer för bulkmaterial och icke-transparenta vätskor.