You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fiberoptik och förstärkare
  5. Fiberoptikgivare för höga temperaturer

Fiberoptikgivare för höga temperaturer

  • Tål olika aggressiva kemikalier
  • Metallsilikonöverdrag för användning i upp till 150 C
  • För användning i höga temperaturer
  • Användning som envägsavkännande givare eller direktavkännande givare
  • Olika utföranden och avkänningshuvuden för många olika applikationer

Fiberoptikgivare för höga temperaturer


Fiberoptik för områden med hög temperatur

Om det endast finns lite utrymme för montering av optoelektroniska standardgivare, används fiberoptiksystem. För dessa system monteras utvärderingselektroniken och fiberoptiken separat. Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och på platser som är svåra att nå.

Fiberoptiksystem implementeras som envägsfotoceller eller direktavkännande fotoceller.

Fiberoptik av Silicatglas för användning inom temperaturområden på upp till 150°C är metallsilikon-klädda. För användning inom områden med hög temperatur, till exempel inom stål- eller glasindustrin består klädnaden av aluminium (upp till 290°C) eller rostfritt stål (upp till 315°C).