You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fiberoptik och förstärkare
  5. Glasfiberoptik

Glasfiberoptik

  • Tål olika aggressiva kemikalier
  • Liten böjradie
  • Installation på platser som är svåra att komma åt
  • Användning som envägsavkännande givare eller direktavkännande givare
  • Olika utföranden och avkänningshuvuden för många olika applikationer

Glasfiberoptik


Glasfiberoptik

Om det endast finns lite utrymme för montering av optoelektroniska standardgivare, används fiberoptiksystem. För dessa system monteras utvärderingselektroniken och fiberoptiken separat.
Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och på platser som är svåra att nå.

Fiberoptiksystem implementeras som envägsfotoceller eller direktavkännande fotoceller.

Fiberoptik av Silicat-glas är mer värme- och åldersresistenta samt kemiskt mindre känsliga jämfört med akryl-fiberoptik. De ändrar inte sina optoelektroniska egenskaper när de böjs. Glasfiberoptik kan inte konfigureras själv.