1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fiberoptik och förstärkare

Fiberoptik och förstärkare

  • Enkel anslutning av fiberoptiken till en förstärkare
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
  • Akryl eller glasfiber för olika applikationer
  • Snabb och enkel montering

Fiberoptiksystem

Om det endast finns lite utrymme för montering av optoelektroniska standardgivare, används fiberoptiksystem. För dessa system monteras utvärderingselektroniken och fiberoptiken separat.
Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och på platser som är svåra att nå.

Fiberoptiksystem implementeras som envägsfotoceller eller direktavkännande fotoceller.

Fiberoptik av akryl används i standardapplikationer om det inte finns några speciella krav för värme eller kemisk resistens. De är själv-konfigurerbara och mer prisvärda an glasfiberoptik.

Fiberoptik av Silicat-glas är mer värme- och åldersresistenta samt kemiskt mindre känsliga jämfört med akryl-fiberoptik. De ändrar inte sina optiska egenskaper när de böjs. Glasfiberoptik kan inte konfigureras själv.

Inom användningar där extrema böjningar krävs används High-Flex-fiberoptik.