You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fiberoptik och förstärkare

Fiberoptik och förstärkare

Fiberoptiksystem

Om det endast finns lite utrymme för montering av optoelektroniska standardgivare, används fiberoptiksystem. För dessa system monteras utvärderingselektroniken och fiberoptiken separat.
Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och på platser som är svåra att nå.

Fiberoptiksystem implementeras som envägsfotoceller eller direktavkännande fotoceller.

Fiberoptik av akryl används i standardapplikationer om det inte finns några speciella krav för värme eller kemisk resistens. De är själv-konfigurerbara och mer prisvärda an glasfiberoptik.

Fiberoptik av Silicat-glas är mer värme- och åldersresistenta samt kemiskt mindre känsliga jämfört med akryl-fiberoptik. De ändrar inte sina optiska egenskaper när de böjs. Glasfiberoptik kan inte konfigureras själv.

Inom användningar där extrema böjningar krävs används High-Flex-fiberoptik.