1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Avståndsmätande givare
  5. Avståndsgivare typ O1D

Avståndsgivare typ O1D

  • Tillförlitlig optisk avståndsmätning med lång räckvidd upp till 10 m
  • Två kopplingsutgångar, varav en kan konfigureras som analog utgång
  • Skalbart mätintervall och fönsterfunktion
  • Använd i applikationer med bakgrundsblockering
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande


Avståndsgivare i O1D-serien

O1D-enheten är en avståndsgivare med ”time-of-flight”-mätning med PMD-teknologi (PMD = Photo-Mix-Detektor). Med den extremt ringa storlek på endast 42 x 42 x 52 mm utmärker sig givaren genom en mycket lång avkänningsvidd, tillförlitlig bakgrundsdämpning, en synlig röd laserpunkt och en hög funktionell reserv.

Givaren är resistent mot främmande ljus och kan användas i fabrikshallar där dagsljus från ovan faller direkt på givaren eller föremålet. Även reflekterande föremål som till exempel metallytor detekteras på ett säkert sätt; reflekterande band på varningsvästar detekteras inte. Med O1D-enheten är det möjligt att detektera avstånd även om ljusstrålen inte faller lodrätt på föremålets yta. Detta tillåter flexibla monteringspositioner, underlättar monteringen och sparar kostnader. Den exakta bakgrundsdämpningen gör att även släta, matta, mörka eller ljusa föremål detekteras tillförlitligt.

O1D-avståndsgivaren är utformad för positionering, hastighetsreglering eller nivåmätning. Den kan användas för att skydda autonoma industriella transportsystem mot kollisioner eller för att industritruckar ska kunna genomföra positioneringsuppgifter i höglager.

Varianter mer laserklass 1 motsvarar kraven från användningar inom fordonsindustrin.