You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller
  5. Avståndsgivare typ M30 med intuitiv användning

Lasergivare - avståndsgivare typ M30 med intuitiv användning

  • Tillförlitlig bakgrundsavbländning och färgoberoende detektering
  • Enkel parameterinställning via vridbord, låsbar inställningsring
  • Tillförlitlig detektering av blanka ytor
  • Sidovinkel till objektet är möjlig
  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link

Lasergivare - avståndsgivare typ M30 med intuitiv användning

Avståndsgivare i M30-serien med intuitivt hantering

OID-enheten är en avståndsgivare med ”time-of-flight”-mätning med PMD-teknologi (PMD = Photo-Mix-Detektor). Den förenar fördelarna stora räckvidder, tillförlitlig bakgrundsdämpning, synliga röda ljus och hög funktionsreserv i ett kompakt robust M30-hölje.

Inställningen av kopplingspunkten sker intuitivt och exakt med hjälp av en inställningsring (easy-turn) vid enheten. En skala visar det inställda avståndet. Därmed kan kopplingspunkten ställas in redan innan idrifttagningen.

Den exakta bakgrundsdämpningen gör att även släta, matta, mörka eller ljusa föremål detekteras tillförlitligt. Den valfria infallsvinkeln tillåter flexibla monteringspositioner, underlättar monteringen och sparar kostnader.

Varianter mer laserklass 1 motsvarar kraven från användningar inom fordonsindustrin.