1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller
  5. Avståndsgivare typ O1D med 75 m avstrånd

Lasergivare - avståndsgivare typ O1D med 75 m avstrånd

  • Användning i dagsljus är möjlig
  • Två kopplingsutgångar, varav en kan konfigureras som analog utgång
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Skalbart mätintervall och fönsterfunktion
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel installation och noggrann finjustering


Avståndsgivare i O1D-serien med 75 m räckvidd

O1D106-enheten är en avståndsgivare med ”time-of-flight”-mätning med PMD-teknologi (PMD = Photo-Mix-Detektor). Med reflektorerna som finns tillgängliga som tillval går det att detektera avstånd på 1 m till 75 m tillförlitligt. Givaren kan till exempel användas till positionskontroll av kranar och skyddar så transporterade laster mot kollision.

Givaren är resistent mot främmande ljus och kan användas utomhus och i fabrikshallar där dagsljus från ovan faller direkt på givaren eller föremålet.

Sortimentet av tillbehör erbjuder stora trippelreflektorer samt en monterings- och finjusteringsenhet för en enkel befästning och exakt justering av givaren.