You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller
  5. För användning i montering och materialhanteringsmiljöer

Lasergivare - för användning i montering och materialhanteringsmiljöer

  • Noggrann detektering av små delar
  • Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
  • Avkänning av front eller sida
  • Noggrann bakgrundsdämpning
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel installation och noggrann finjustering

Lasergivare - för användning i montering och materialhanteringsmiljöer


Användning inom monterings- och hanteringstekniken

Dessa kompakta lasergivarna i OJ-serien är lämpade för tillförlitlig positionsdetektering inom matnings-, montage- och hanteringstekniken i trånga utrymmen.

Produktsortimentet omfattar envägsfotoceller, retroreflexer och direktavkännande fotoceller med exakt bakgrundsdämpning. De olika varianterna i kombination med sidleds eller frontal optik i erbjuder högsta flexibilitet vid installation av enheterna.

Befästningen sker antingen genom en spärr av enheten i en medlevererad montagehållare eller med hjälp av befästningshålen som är förstärkta med hylsor i rostfritt stål. Ett brett utbud av systemkomponenter möjliggör en enkel och snabb montering av givarna.

Laserpunkten som går att se på föremålet underlättar justeringen av givaren under drifttagningen.

På grund av bakgrundsdämpningen kan de direktavkännande fotocellerna ställas in så att de detekterar föremål med olika ytor exakt och säkert.