You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller
  5. Alla lasergivare

Alla lasergivare

  • Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
  • Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
  • Enkel kopplingspunktsinställning via tryckknapp
  • Givare för speciella applikationer
  • Noggrann finjustering med systemkomponenter

Alla lasergivare


Fullständigt sortiment

Lasergivare används överallt där små föremål ska detekteras eller där en särskilt exakt positionsdetektering krävs. De finns som envägsfotoceller, retroreflexer eller direktavkännande fotoceller.

Laserljuset består av ljusvågor med samma våglängd som har fast relativ fas (koherens). Därav resulterar ett viktig kännetecken för lasergivare, nämligen nära inpå parallella ljusstrålar.
Följden: På grund av de små avvikelserna i vinkeln kan långa räckvidder uppnås. Ljusstrålen är tydligt synlig även i dagsljus vilket underlättar justeringen av systemet.