1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller

Laserfotoceller

Lasergivare

Lasergivare används överallt där små föremål ska detekteras eller där en särskilt exakt positionsdetektering krävs. De finns som envägsfotoceller, retroreflexer eller direktavkännande fotoceller.

Laserljuset består av ljusvågor med samma våglängd som har fast relativ fas (koherens). Därav resulterar ett viktig kännetecken för lasergivare, nämligen nära inpå parallella ljusstrålar.
Följden: På grund av de små avvikelserna i vinkeln kan långa räckvidder uppnås. Ljusstrålen är tydligt synlig även i dagsljus vilket underlättar justeringen av systemet.