1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Gaffelfotoceller / Vinkelfotoceller

Gaffelfotoceller / Vinkelfotoceller

Gaffel- och vinkelfotoceller

Gaffel- och vinkelfotocellerna används för detektering av mycket små delar och för räkneuppgifter inom matnings-, monterings och hanteringstekniken. Ytterligare användningsområden är övervakning av bankanter och transporteringsband. Givarna utmärker sig genom en hög kopplingsfrekvens och genom en extremt tunn och exakt ljusstråle. Detta möjliggör en tillförlitlig detektering av mycket snabba rörelser.

Höljet av vridningsfri zinkpressgjutning garanterar en långsiktig stabilitet av optikaxeln. Eftersom sändare och mottagare redan är riktade mot varandra är inte längre någon tidskrävande justering nödvändig.

Inställningarna av känsligheten görs intuitivt via potentiometer. Ljus-/mörkerjustering görs via en vridknapp.