You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. Liten rektangulär design O7

Fotoceller - liten rektangulär design O7

  • För tillförlitlig positionsdetektering
  • Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
  • Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
  • Direktavkännande givare med noggrann bakgrundsblockering
  • Liten ljuspunkt för detektering av små objekt

Fotoceller - liten rektangulär design O7

Den lilla rektangulära O7-serien

Dessa särskilt små optoelektroniska givarna i O7-serien är lämpade för tillförlitlig positionsdetektering inom matnings-, montage- och hanteringstekniken i trånga utrymmen.

Produktsortimentet omfattar envägsfotoceller, retroreflexer och direktavkännande fotoceller med exakt bakgrundsdämpning.

Det synliga röda ljuset underlättar monteringen och driftsättningen. Den lilla ljuspunkten och den smala ljuskonen möjliggör detektering av mycket små föremål även om avkännings- och räckvidden är lång. Tack vare en fast inställning är givarna direkt drifklara efter monteringen.

Ett brett utbud av systemkomponenter möjliggör säker och enkel montering av givaren.