You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller

Fotoceller

  • Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
  • Versioner för användning i hygieniska applikationer
  • LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering

Fotoceller

Optiska givare

Optoelektronisk givare är kända som ”konstgjorda ögon” inom automatiseringsteknik och har blivit en nödvändighet. De finns i alla tillämpningar där den exakta positionen för föremål ska detekteras på ett tillförlitligt och beröringsfritt. Föremålens material spelar ingen roll. I jämförelse med induktiva givare har optoelektroniska givare ett mycket större detekteringområde.

Den envägsfotocellen utmärks genom lång räckvidd. Systemet består av två skilda komponenter: en sändare och en mottagare. Ljuset rör sig bara i en riktning (från sändaren till mottagaren). På så vis medför störningar i applikationen, som till exempel damm i luften, smuts på linsen, vattenånga eller dimma inte omedelbart en störning i systemet.

Retroreflexen har en sändar- och en mottagarmodul i höljet. Med hjälp av en retroreflex skickas den utskickade ljusstrålen tillbaka till mottagaren. Retroreflexer utan polarisationsfilter arbetar med infrarött ljus, system med polarisationsfilter med synligt rött ljus.

Den direktavkännande fotocellen används för direkt detektering av föremål. Sändare och mottagare är inrymda i ett hölje. Sändaren sänder ut ljus som reflekteras från föremålet som skall detekteras och registreras av mottagaren. Reflektionen av ljuset från föremålet utvärderas. Därför behövs inte ytterligare funktionella komponenter (såsom retroreflexer) för drift av den direktavkännande fotocellen.