1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Cylindergivare
  5. För andra cylindertyper

Cylindergivare - för andracylindertyper

  • Stort utbud av adaptrar
  • Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
  • Mycket kort längd för olika cylinderprofiler
  • Noggrann positionsdetektering tack vare kort förflyttningsavstånd
  • Exakt kopplingspunktdetektering tack vare mycket liten hysteres


Användning i andra cylindriska former

Med det breda utbudet av adaptertillbehör är det möjligt att fästa T-spårgivaren vid nästan alla rund-, dragstångs, profilerade rör- eller trapetsspårcylindrar.
Givaren kläms direkt fast mekaniskt och stabilt i spåret genom en självlåsande fixering. Fixeringen vid brytarens slut tillåter dessutom en utmärkt kabeldragavlastning.