You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Cylindergivare
  5. För C-slotcylindrar

Cylindergivare - för C-slotcylindrar

  • Exakt kopplingspunktsdetektering på cylindrar med kort slaglängd
  • Noggrann positionsdetektering tack vare kort förflyttningsavstånd
  • Tillförlitlig detektering av svaga magnetfält
  • Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
  • Tillgänglig som 25,8 mm platt, plant eller 17,5 mm kort hölje

Cylindergivare - för C-slotcylindrar


Användning i C-spårcylindrar

C-spårcylindern är särskilt lämpad för små gripdon på grund av sin ringa storlek på 15 mm. Den kan helt enkelt läggas på t-spåret ovanifrån och fäster där. För inställning av korrekt position av kopplingspunkten kan givaren problemlöst justeras i spåret. Fixering sker med en spår-/insexskruv.
Brytaren ligger mekaniskt stabilt i spåret och omges helt av den. Fixeringen vid brytarens slut tillåter en utmärkt kabeldragavlastning.
Beröringsfria givare fungerar praktiskt taget slitage-fritt och når en mycket längre livslängd än Reed-brytare. Du slipper kostsamma underhålls- och driftstopp.