1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Magnetgivare
  5. Hela produktlinjen

Magnetgivare - hela produktsortimentet

  • Tillförlitlig detektering även genom ej magnetiserbara metaller
  • Cylindriska eller rektangulära typer
  • Små höljen med mycket långa avkänningsräckvidder
  • Hög mekanisk stabilitet vid stötar eller vibrationer
  • Plan eller ej plan monterbar i ej magnetiserbara metaller


Magnetiska givare

Magnetiska givare används för beröringsfri och slitagefri positionsdetektering. De används överallt där mycket höga kopplingsavstånd behövs. Eftersom magnetfält tränger igenom alla icke-magnetiserbara material, kan givarna till exempel detektera magneter genom rostfritt stål, aluminium, plast eller glas.