1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. Långt avkänningsområde för transportbanor

Kapacitiva givare - långt avkänningsområde för transportbanor

  • Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
  • Hög brustålighet
  • Kompakt och robust hölje
  • Versioner med kombinerad AC/DC-utgång och dubbelledningsteknologi
  • Versioner med kontakter, anslutningar eller anslutningskabel


Stort kopplingsavstånd för matningsteknik

De kapacitiva givarnas kopplingsavstånd går att ställa in till upp till 60 mm. Detta möjliggör största möjliga flexibilitet under monteringen och samtidigt en hög driftreserv. Plasthöljets kubiska form lämpar särskilt bra för övervakning av hissanordningar.
Elektroniken är mycket tålig mot fel och förhindrar att givaren felkopplar (till exempel fel som orsakas av frekvensomvandlare).
Givarna har en anslutning, anslutningskabel eller en stickkontakt M12.