You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. Med LED-stapel för indikeringsstyrka

Kapacitiva givare - med visning av kopplingspunkt

Kapacitiva givare - med visning av kopplingspunkt

Kapacitiv givare - med indikator för kopplingspunkter

Kapacitiva givare detekterar bulkmaterial eller vätskor genom icke-metalliska kärlväggar. Med hjälp av en lysdiod-förloppsindikator med 12 nivåer kan kopplingspunkten ställas in intuitivt för användningen. Vid optimal anpassning lyser lysdioderna i mitten av skärmen. Antalet gröna lysdioder som lyser kring kopplingspunkten är en indikator för kopplingspunktens säkerhet. Avlagringar, materialförändringar etc. visas direkt på givaren och användaren kan efterjustera kopplingspunkten perfekt vid behov. Ett fel som är påväg att uppstå hittas och åtgärdas då snabbt. Det minimerar risken för funktionsavbrott och urkopplingar.
Parametrarna ställs in antingen direkt via knapparna på givaren eller via IO-Link-gränssnitt via USB-gränssnitt E30396 eller Memory Plug E30398. Mjukvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör visualisering av givarmätningars resultat och on- och offline-inställning av parametrar. Visningen av konkreta mätresultat gör det möjligt att definiera toleransgränser vid den inställda kopplingspunkten.