You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. Typ M12

Kapacitiva givare - typ M12

  • Robust hölje av rostfritt stål
  • Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
  • Hög brustålighet
  • Lång avkänningsräckvidd för bättre extra förstärkning
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen

Kapacitiva givare - typ M12


M12-serien

Kapacitiva givare i M12-serien detekterar beröringsfritt metalliska och icke-metalliska föremål. Kopplingsavståndet som kan ställas in med en potentiometer går att anpassa mycket enkelt för respektive användningsfall. Typiska tillämpningar återfinns inom pappers-, trä- och glasindustrin. I en förpackningsanläggning kontrollerar givarna till exempel förekomst av förpackningen eller innehållets fullständighet. Med hjälp av standard hankontakt M12 kan givaren på enkelt sätt anslutas till styrsystemet.